Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Οὐτρέχτης Ἱστορικὸν

Ἡ Ἐνορία αὕτη ἱδρύθη τὸ ἔτος 1970 καὶ ἠφιερώθη ἀρχικῶς εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, αἱ δὲ Θεῖαι Ἱεροπραξίαι ἐτελοῦντο εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Achter Charenburg 6 Παλαιοκαθολικὸν Ναὸν τῆς Παναγίας. Πρῶτος ἐφημέριος αὐτῆς ἐχρημάτισεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Μαβιᾶς. Ὁ προαναφερόμενος ναὸς ἐχρησιμοποιήθη ὑπὸ τῆς Ἐνορίας ἐπὶ δέκα καὶ ἑπτὰ συναπτὰ ἔτη. Διακαὴς πόθος ἁπάντων τῶν ἐνοριτῶν ἦτο ἡ ἀπόκτησις ἰδιοκτήτου ναοῦ, διὰ τὸν λόγον αὐτὸν συνεστήθη ἐρανικὴ ἐπιτροπή, ἥτις κατὰ τὸ διάστημα ἑννέα μηνῶν συνεκέντρωσε τὸ ποσὸν τῶν 80.000 φιορινίων. Τὸ Μέγα Σάββατον τοῦ ἔτους 1985 ὁ Ἐλλογιμώτατος Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Χαρίλαος Χιωτάκης ἐξηῦρεν τὸ σημερινὸν οἴκημα, τὸ ὁποῖον διεσκευάσθη εἰς ναόν, ὅστις, κατόπιν προτάσεως τοῦ προαναφερομένου ἄρχοντος, ἐτιμᾶτο ἐπ΄ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἵνα συνεορτάζεται ἡ θεομητορικὴ μετὰ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Ἄρχων Χαρίλαος Χιωτάκης ἐπιδεικνύοντας μέγιστον ἐνδιαφέρον διὰ τὸν ἐξωραϊσμὸν καὶ τὴν λειτουργικότηταν τοῦ ὅλου συγκροτήματος προέβη μεταξὺ ἄλλων εἰς τὴν ἀγορὰν ἐξ Ἑλλάδος ξυλογλύπτου εἰκονοστασίου, ἀρχιερατικοῦ θρόνου, ἀναλογίων, στασιδίων, φορητῶν εἰκόνων, κανδηλίων καὶ ἱερῶν σκευῶν. Ὄνειρό του ἦτο νὰ ἴδῃ τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἁγιογραφημένον πρὸ τοῦ θανάτου του, καθὼς διεγνώσθη ὅτι ἔπασχε ἀπό καρκῖνον. Ἀνεζήτησεν καὶ ἐξηῦρεν δύο κατὰ σάρκαν ἀδελφοὺς ἁγιογράφους, οἵτινες ἅμα τῇ συνάψει τῆς σχετικῆς συμφωνίας ἁγιογράφησαν εἰς σύντομον χρονικὸν διάστημα τὰς ἐσωτερικὰς ἐπιφανείας. Τὰ τρία τέταρτα τοῦ κόστους ἀγορᾶς, διασκευῆς καὶ ἐπιπλώσεως ἅπαντος τοῦ κτηρίου ἦτο προσφορὰ τοῦ ἀειμνήστου ἀνδρός, ὅστις ἀνεκηρύχθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μέγας Εὐεργέτης τῆς Ἐνορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Οὐτρέχτης.

Ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐγκαινίων ἔλαβε χώραν τὴν 25ην Ἀπριλίου 1987 ὐπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς ἔκτοτε ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Οὐτρέχτης. Παραπλεύρως τῆς ἐκκλησίας εὑρίσκεται ἡ κατοικία τοῦ ἱερέως, ἀμφοτέρων κειμένων εἰς τὴν διεύθυνσιν: Springweg 89, 3511 VL Utrecht.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ

Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Μαβιᾶς (1970-1975).

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Μαστίχης (μετέπειτα Ἐπίσκοπος Εὐμενείας) (1975-1977 καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1977 ὑπῆρξεν Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος μέχρι τοῦ 2015).

Πρεσβύτερος Ὅμηρος Μπουλντοῦκος (1977-1982).

Πρεσβύτερος Νικόλαος Κόκλας (1982-1985).

Πρεσβύτερος Γεώργιος Χίντζιος (1985-1986).

Πρεσβύτερος Βασίλειος Γαρνάβος (1986).

Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Τσακιράκης (1986-1989).

Πρεσβύτερος Γεώργιος Μαυρογιαννάκης (1990-1995).

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀπόστολος Σγουρίδης (1995-2001).

Οἰκονόμος Γεώργιος Περρῆς, (2001-2017).

Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Πιτσικάκης, (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2017 μέχρι τῆς σήμερον).

Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Οὐτρέχτης Ἱστορικὸν cover image

Για την στήριξη του ναού μας

Που θα μας βρείτε

Routebeschrijving: Te voet: vanaf NS-station Utrecht Centraal: uitgang Hoog Catharijne aan het Moreelsepark, Catharijne-singel, oversteken naar Mariaplaats, rechtsaf langs het Conservatorium loopt u zo de Springweg op; de kerk is voorbij Hotel Karel V en de parkeergarage Springweg; vijf minuten lopen.

Τηλέφωνο

+31 6 41573257

Email

pitsikakisalexandros@gmail.com

Διεύθυνση

Springweg 89, 3511 VL Utrecht, Netherland

Επικοινωνία

Επικοινωνία με τον ιερέα

Στείλτε μας το μήνυμά σας