Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt)

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, ὑπέρτιµος καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου, κ. Ἀθηναγόρας, ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νοµικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε µὲ βαθµὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουµενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεµβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, µετονοµασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήµονος. Μετὰ ἑξάµηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιµανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους καὶ Φλαµανδοφώνους Ἐνορίας, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε µετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ µίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν µάθηµα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκποµπῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραµµα τῶν κρατικῶν σταθµῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (1994-2003), τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπὸ τὸ 2014 ὁ ἐπόπτης. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του καὶ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου, ἱδρύθη ἡ Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάµενος. Τὸ ἔτος 2001 ἵδρυσε καὶ τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδην καὶ τὸ 2004 τὴν Ἐνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφηµέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδροµίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει µέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουµενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ µέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα καὶ Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀπὸ τοῦ 2016 ὁ Συμπρόεδρος τοῦ διεθνοῦς Διαλόγου µεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παµψηφεὶ βοηθός ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Παντελεήµονι, ὑπὸ τὸν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Κατὰ τὴν συνεδρίασίν της τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπεδέχθη τὴν παραίτησιν, διὰ λόγους ὑγείας τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος καὶ ἐξέλεξεν ὁμοφώνως νέον Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου τὸν τότε ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόρα. Ἡ Ἐνθρόνισίς του ἐγένετο τὴν 21ην Δεκεμβρίου 2013.

Διεύθυνσις:

His Eminence Metropolitan Athenagoras of Belgium

Orthodox Metropolis of Belgium

Avenue Charbo 71 – 1030 Brussels, Βelgium

Τηλ.: +32.2/736.52.78

E-mail: belgiou@orthodoxia.be

Ὀνοµαστήρια: 24 Ἰουλίου

Χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον: 22 Ἰουνίου 2003

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) cover image

Για την στήριξη του ναού μας

Που θα μας βρείτε

Routebeschrijving: Te voet: vanaf NS-station Utrecht Centraal: uitgang Hoog Catharijne aan het Moreelsepark, Catharijne-singel, oversteken naar Mariaplaats, rechtsaf langs het Conservatorium loopt u zo de Springweg op; de kerk is voorbij Hotel Karel V en de parkeergarage Springweg; vijf minuten lopen.

Τηλέφωνο

+31 6 41573257

Email

pitsikakisalexandros@gmail.com

Διεύθυνση

Springweg 89, 3511 VL Utrecht, Netherland

Επικοινωνία

Επικοινωνία με τον ιερέα

Στείλτε μας το μήνυμά σας